Redigera og fjerna stikkord i register og innhaldslister

Registeroppføringar vert sette inn som felt i dokumentet. For å visa felta i dokumentet, vel Vis og sjå etter at Feltskugge er merkt.

  1. Plasser skrivemerket rett framføre stikkordet i dokumentet.

  2. Vel Rediger → Referanse → Indeksoppføring og gjer slik:

For å bla gjennom registeroppføringane i dokumentet, trykk på «Neste» eller «Førre» i dialogvindauget Rediger registeroppføring.

Laga ei innhaldsliste

Laga stikkord/oppføringar i register eller innhaldslister

Oppdatera, redigera og sletta register og innhaldslister

Formatera eit register eller ei innhaldsliste

Laga alfabetiske register

Tilpassa register

Laga ei litteraturliste

Register som dekkjer fleire dokument

Støtt oss!