Redigera og fjerna stikkord i register og innhaldslister

Registeroppføringar vert sette inn som felt i dokumentet. For å visa felta i dokumentet, vel Vis og sjå etter at Feltskugge er merkt.

  1. Plasser skrivemerket rett framføre stikkordet i dokumentet.

  2. Vel Rediger → Referanse → Indeksoppføring og gjer slik:

For å bla gjennom registeroppføringane i dokumentet, trykk på «Neste» eller «Førre» i dialogvindauget Rediger registeroppføring.

Støtt oss!