Laga innrykk i avsnitt

Du kan endra på innrykka for det gjeldande avsnittet, for alle markerte avsnitt eller for ein avsnittsstil.

tip

Du kan også stilla inn innrykk ved å bruka linjalen. Vel Vis → Linjal for å visa linjalen.


Plassera innrykk

Innrykk vert rekna ut med venstre- og høgremargane som grenser. Dersom du vil at avsnittet skal gå utanfor margane, kan du skriva inn eit negativt tal.

note

For å endra måleeiningane som er brukte i dette dialogvindauget, må du velja → LibreOffice Writer → Generelt og deretter ei ny måleeining frå innstillingane.


Verknaden av innrykk er avhengige av skriveretninga. For eksempel er det verdien i Før tekst som gjeld i venstre til høgre-språk. Den venstre kanten av avsnittet vert flytt inn med venstremargen som grense. I språk som vert skrive frå høgre mot venstre, vert den høgre kanten av avsnittet flytt inn med høgremargen som grense.

Hengjande innrykk

For eit hengande innrykk, skriv inn ein positiv verdi i Før tekst og ein negativ verdi i Første linje.

Ikonet for Hengande innrykk finn du i området «Avsnitt» i «Eigenskapar» i sidepanelet. Trykk på dette ikonet for å endra verdien for Innrykk før tekst og Innrykk første linje. Dette gjer at du kan endra eit avsnitt mellom ei innrykka førstelinje og eit hengande innrykk.

Slik lagar du eit hengjande innrykk: Legg inn eit innrykk på den første linja der du vil at innrykkinga skal byrja. Trykk deretter på ikonet for hengjande innrykk for å laga nettopp dette.

Ikon Hengjande innrykk

Ikonet «Hengjande innrykk»

Kommandoen Hengjande innrykk kan setjast inn som ein knapp på ei verktøylinje, eit element i ein meny eller i ein sprettoppmeny eller ein snarvegstast.

Støtt oss!