Laga innrykk i avsnitt

Du kan endra på innrykka for det gjeldande avsnittet, for alle markerte avsnitt eller for ein avsnittsstil.

tip

Du kan også stilla inn innrykk ved å bruka linjalen. Vel Vis → Linjal for å visa linjalen.


Positioning indents

Innrykk vert rekna ut med venstre- og høgremargane som grenser. Dersom du vil at avsnittet skal gå utanfor margane, kan du skriva inn eit negativt tal.

note

For å endra måleeiningane som er brukte i dette dialogvindauget, må du velja → LibreOffice Writer → Generelt og deretter ei ny måleeining frå innstillingane.


Verknaden av innrykk er avhengige av skriveretninga. For eksempel er det verdien i Før tekst som gjeld i venstre til høgre-språk. Den venstre kanten av avsnittet vert flytt inn med venstremargen som grense. I språk som vert skrive frå høgre mot venstre, vert den høgre kanten av avsnittet flytt inn med høgremargen som grense.

Hanging indents

For eit hengande innrykk, skriv inn ein positiv verdi i Før tekst og ein negativ verdi i Første linje.

The Hanging Indent icon is found in the Paragraph section of the Properties sidebar. Click on this icon to switch the values of Before text and First line. This enables you to toggle a paragraph between an indented first line and a hanging indent.

To create a hanging indent: Enter a first line indent where you want the indent to start, then click the Hanging Indent icon to create the hanging indent.

Hanging Indent Icon

Hanging Indent Icon

The Hanging Indent command can be added as a button to a toolbar, an item in a menu or context menu, or a shortcut key.

Støtt oss!