Visa gøymd tekst

Dersom du har ein tekst som er gøymd ved å laga eit vilkår med ein variabel, finst det fleire måtar å visa denne teksten på. Gjer éin av desse:

Støtt oss!