Gøyma tekst

Du kan bruka felt og bolkar til å gøyma eller visa tekst i dokumentet dersom eit vilkår er møtt.

Før du kan gøyma tekst må du laga ein variabel som skal brukast som vilkår for å gøyma teksten.

Slik lagar du ein variabel

 1. Klikk i dokumentet og vel Set inn → Felt → Fleire felt.

 2. Vel fana Variablar og deretter «Vel variabel» i lista Type.

 3. Vel «Standard» i Formatlista.

 4. Skriv eit namn for variabelen i feltet Namn, for eksempel, Gøym.

 5. Skriv inn ein verdi for variabelen i feltet Verdi , for eksempel 1.

 6. For å gøyma variabelen i dokumentet, vel Usynleg.

 7. Trykk på Set inn og Lukk.

Slik gøymer du tekst

 1. Trykk på den staden i dokumentet der du vil leggja til teksten.

 2. Vel Set inn → Felt → Fleire felt og klikk på fana Funksjonar.

 3. Trykk på «Gøymd tekst» i Typelista.

 4. Skriv inn eit vilkår i Vilkårsboksen. Du kan for eksempel bruka variabelen Gøym==1 som du laga tidlegare.

 5. Skriv inn teksten du vil gøyma i feltet Gøymd tekst.

 6. Trykk på Set inn og Lukk.

Slik gøymer du eit avsnitt

 1. Trykk i det avsnittet du vil leggja til teksten.

 2. Vel Set inn → Felt → Fleire felt og klikk på fana Funksjonar.

 3. Trykk på «Gøymt avsnitt» i Typelista.

 4. Skriv inn eit vilkår i Vilkårsboksen. Du kan for eksempel bruka variabelen Gøym==1 som du laga tidlegare.

 5. Trykk på Set inn og Lukk.

note

Du må slå på denne funksjonen ved å fjerna avmerkinga for Gøymde avsnit i dialogvindauget LibreOffice Writer → Vis. Når denne er merkt, kan du ikkje gøyma avsnitt.


Slik gøymer du ein bolk

 1. Merk teksten du vil gøyma i dokumentet.

 2. Vel Set inn → Bolk.

 3. Vel Gøym i området Gøym og skriv inn eit uttrykk i boksen Vilkår. For eksempel kan du bruka variabelen du laga tidlegare og skriva Gøym==1.

 4. Trykk på Set inn.

Støtt oss!