Setja inn kapittelnamn og -nummer i ein topp- eller botntekst

Før du kan setja inn kapittelinformasjon i ein topp- eller botntekst, må du velja kapittelnummerering for avsnittsstilen du vil bruka kapitteltitlar på.

Slik lagar du ein avsnittsstil for kapitteltitlar

 1. Vel Verktøy → Kapittelnummerering.

 2. Vel avsnittsstilen du vil bruka på kapitteltitlar i boksen Stil, for eksempel, «Overskrift 1».

 3. Vel nummereringsskjemaet for kapitteltitlane i boksen Nummer, for eksempel, «1, 2, 3, …».

 4. Skriv «Kapittel» og deretter eit mellomrom i feltet Før.

 5. Skriv inn eit mellomrom i boksenEtter.

 6. Trykk OK.

Setja inn kapittelnamn og -nummer i ein topp- eller botntekst

 1. Bruk den avsnittsstilen du laga for kapitteloverskifter i dokumentet.

 2. Vel Set inn → Topptekst og botntekst → Topptekst eller Set inn → Topptekst og botntekst → Botntekst og vel sidestilen på den gjeldande sida frå undermenyen.

 3. Trykk i topp- eller botnteksten.

 4. Vel Set inn → Felt → Fleire felt og klikk på fana Dokument.

 1. Trykk på «Kapittel« i lista Type og «Kapittelnummer og -namn» i lista Format.

 2. Trykk på Ny, og deretter Lukk.

Kapittelnamna og -nummera vert no automatisk viste på alle sider som brukar den gjeldande sidestilen.

Støtt oss!