Setja inn sidetal i botntekstar

Det er enkelt å setja inn eit sidetalsfelt i botnteksten i dokumentet. Du kan også leggja til sideteljing til botnteksten, for eksempel som «Side 9 av 12»

Slik set du inn sidenummer

  1. Vel Set inn → Topptekst og botntekst → Botntekst og vel sidestilen som denne skal leggjast til i.

  2. Vel Set inn → Felt → Sidetal.

Du kan justera sidetalsfeltet på same måte som tekst.

Slik kan du leggja til ei sideteljing

  1. Trykk framføre sidetalfeltet og skriv Side . Trykk etter feltet, lag eit mellomrom og skriv av.

  2. Vel Set inn → Felt → Tal på sider.

Støtt oss!