Setja inn sidetal til komande sider

Du kan enkelt setja inn sidetalet til den komande sida i ein botntekst ved å bruka eit felt.

Sidetalet vert berre vist dersom den neste sida finst.

  1. Vel Set inn → Topptekst og botntekst → Botntekst og vel sidestilen som denne skal leggjast til i.

  2. Set markøren i botnteksten og vel Set inn → Felt → Fleire felt.

  3. Klikk på fana Dokument i dialogvindauget Felt.

  4. Trykk på Side i Typelista og Neste side i lista Vel.

  5. Trykk på eit nummereringsskjema på lista Format.

    Viss du vel Tekst i Formatlista, vert berre teksten du skriv inn i boksen Verdi vist i feltet.

  6. Trykk på Set inn for å setja inn feltet med sidetal.

Støtt oss!