Leggja til innskrivingsfelt

Ei innliste er eit element som du kan trykkja på i eit dokument for å opna eit dialogvindauge der du kan redigera det.

  1. Vel Set inn → Felt → Fleire felt og klikk på fana Funksjonar.

  2. Trykk på «Innliste»i Typelista.

  3. Trykk på Set inn og skriv inn teksten for variabelen.

  4. Trykk OK.

Tipsikon

Du kan opna alle innskrivingsfelta i eit dokument for redigering ved å trykkja eller + Shift + F9.


Støtt oss!