Leggja til innskrivingsfelt

Ei innliste er eit element som du kan trykkja på i eit dokument for å opna eit dialogvindauge der du kan redigera det.

  1. Vel Set inn → Felt → Fleire felt og klikk på fana Funksjonar.

  2. Trykk på «Innliste»i Typelista.

  3. Trykk på Set inn og skriv inn teksten for variabelen.

  4. Trykk OK.

Tipsikon

For snøgt å opna og redigera alle innlistene i eit dokument, trykk Ctrl+Shift+F9.


Om felt

Støtt oss!