Setja inn eit fast eller variabelt datofelt

Du kan setja inn gjeldande dato som eit felt som vert oppdatert kvar gong du opnar dokumentet, eller som eit felt som ikkje vert oppdatert.

  1. Vel Set inn → Felt → Fleire felt og klikk på fana Dokument.

  2. Trykk på «Dato» i lista Type og gjer slik:

    For å setja inn datoen som eit felt som vert oppdatert kvar gong dokumentet vert opna, trykk på «Dato» i lista Val. .

    For å setja inn datoen som eit felt som ikkje vert oppdatert, trykk på «Dato (fast)» i lista Val.

Støtt oss!