Gjera eit felt om til tekst

Du kan gjera eit felt om til vanleg tekst, slik at det ikkje lenger vert oppdatert. Etter at du har endra eit felt til tekst, kan du ikkje endra teksten tilbake til eit felt.

  1. Marker feltet og vel Rediger → Klipp ut.

  2. Vel Rediger → Lim inn utval.

  3. Trykk på «Uformatert tekst» i lista Utval og trykk deretter på OK.

Støtt oss!