Flytta og kopiera tekst i dokument

  1. Merk teksten du vil flytta eller kopiera.

  2. Gjer éin av desse:

    For å flytta teksten, dra han til ein annan stad i dokumentet og slepp han. Medan du drar, får musepeikaren ein grå boks under seg.
    Flytte data ved hjelp av peikaren

    For å kopiera den merkte teksten, hald nede medan du drar. Det vert lagt til eit plussteikn (+) til peikaren.
    Kopiera data ved hjelp av peikaren

Støtt oss!