Fjerna ord frå eigne ordlister

  1. Vel → Språk og nasjonale innstillingar → Skrivestøtte

  2. Vel ordlista du vil redigera i lista Eigne ordlister og trykk deretter på Rediger.

  3. Vel ordet du vil sletta i lista Ord og trykk på Slett.

Støtt oss!