Vilkårstekst som viser tal sider

Du kan laga ein vilkårsfelt som viser ordet «sider» i staden for «side», i tillegg til eit felt som viser tal på sider dersom dokumentet inneheld meir enn éi side.

  1. Plasser skrivemerket på staden i dokumentet der du vil setja inn talet på sider.

  2. Vel Set inn → Felt → Tal på sider og skriv inn eit mellomrom.

  3. Vel Set inn → Felt → Fleire felt og klikk på fana Funksjonar.

  4. Trykk på «Vilkårstekst» i lista Type.

  5. Skriv Side > 1 i boksen Vilkår.

  6. Skriv Sider i boksen Og så.

  7. Skriv Side i skrivefeltet Elles.

  8. Trykk på Ny, og deretter Lukk.

Støtt oss!