Kapittelnummerering

Du kan endra disposisjonen pÄ overskriftene eller gje eit nivÄ i disposisjonen ein tilpassa avsnittsstil. Du kan ogsÄ leggja nummerering av kapittel og inndelingar til avsnittsoverskrifter. Som standard stÄr avsnittsstilen «Overskrift 1» Þvst i kapittelhierarkiet.

Slik legg du til automatisk nummerering i ein overskriftstil

  1. Vel Verktþy → Kapittelnummerering og opna fana Nummerering.

  2. Vel overskriftsstilen som skal brukast for kapittelnummerering i boksen Avsnittsstil.

  3. I feltet Nummer vel du kva nummereringsskjema du vil bruka og trykkjer pÄ OK.

Slik fjernar du den automatiske kapittelnummereringa frÄ ein avsnittsstil

  1. Trykk pÄ byrjinga av teksten i avsnittsoverskrifta, etter talet.

  2. Trykk pÄ rettetasten for Ä sletta talet.

note

Set markĂžren ved byrjinga av overskrifta og trykk tastane Shift + Rettetasten for Ă„ returnera nummeret.


Slik brukar du ein tilpassa avsnittsstil som topptekst

  1. Vel VerktĂžy → Kapittelnummerering og trykk pĂ„ fana Nummerering.

  2. Trykk pÄ overskriftnivÄet du vil knyta tilpassa avsnittstilar til i lista NivÄ.

  3. Trykk pÄ den tilpassa stilen i lista Avsnittsstilar.

  4. Trykk OK.

StĂžtt oss!