Nummerering for overskrifter

Bruk dialogvindauget Overskriftsnummerering for å leggja til ei nummerering i overskrifter. Dei ulike nivåa i vindauget let deg tilordna ulike overskrifter som ein disposisjonsstruktur for dokumentet. I standardinnstillingane er avsnittsstilen «Overskrift 1» tildelt disposisjonsnivå 1. Det går ein ut frå er det øvste nivået i disposisjonsstrukturen for dokumentet. Avsnittsstilen «Overskrift 2» er tildelt disposisjonsnivå 2 og så vidare. Du kan også bruka dialogvindauget til å tilordna ein sjølvdefinert avsnittsstil som overskrift i dokumentstrukturen.

Slik legg du til automatisk nummerering i ei overskrift

 1. Vel Verktøy → Overskriftsnummerering og trykk på fana Nummerering.

 2. Vel Nivå for å konfigurera.

 3. I boksen Avsnittsstil vel du avsnittsstilen for det valde nivået.

 4. I feltet Nummer vel du kva nummereringsskjema du vil bruka for overskrifta og trykkjer på OK.

Slik fjernar du automatisk nummerering i ei overskrift

 1. Trykk på byrjinga av teksten i avsnittsoverskrifta, etter talet.

 2. Trykk på rettetasten for å sletta talet.

 3. Set markøren ved byrjinga av overskrifta og trykk tastane Shift + Rettetasten for å returnera nummeret.

Denne prosedyren fjernar nummerering frå ei enkelt overskrift. For å fjerna eller endra den automatiske nummereringa for alle overskriftene, bruk dialogvindauget Overskriftsnummerering.

Slik brukar du ein tilpassa avsnittsstil som topptekst

 1. Vel Verktøy → Overskriftsnummerering og trykk på fana Nummerering.

 2. Trykk på overskriftnivået du vil knyta den eigendefinerte avsnittstilen til i lista Nivå.

 3. Trykk på den tilpassa stilen i lista Avsnittsstilar.

 4. Trykk OK.

Støtt oss!