Kapittelnummerering

Du kan endra disposisjonen pÄ overskriftene eller gje eit nivÄ i disposisjonen ein tilpassa avsnittsstil. Du kan ogsÄ leggja nummerering av kapittel og inndelingar til avsnittsoverskrifter. Som standard stÄr avsnittsstilen «Overskrift 1» Þvst i kapittelhierarkiet.

Slik legg du til automatisk nummerering i ein overskriftstil

  1. Vel VerktĂžy → Kapittelnummerering og trykk pĂ„ fana Nummerering.

  2. Vel overskriftsstil for kapittelnummer i boksen Avsnittsstil.

  3. Vel nummereringsstilen du vil bruka i boksen Tal og trykk pÄ OK.

Slik fjernar du den automatiske kapittelnummereringa frÄ ein avsnittsstil

  1. Trykk pÄ byrjinga av teksten i avsnittsoverskrifta, etter talet.

  2. Trykk pÄ tilbakestegtasten for Ä sletta talet.

Slik bruker du ein tilpassa avsnittsstil som topptekst

  1. Vel VerktĂžy → Kapittelnummerering og trykk pĂ„ fana Nummerering.

  2. Trykk pÄ den tilpassa stilen i lista Avsnittsstilar.

  3. Trykk pÄ overskriftnivÄet du vil knyta tilpassa avsnittstilar til i lista NivÄ.

  4. Trykk OK.

Endra disposisjonsnivÄet i nummererte lister og punktlister

Organisera kapittel med «Dokumentstruktur»

StĂžtt oss!