Leggja til overskriftsnummer i bilettekstar

Du kan også ta med overskriftsnummer i bilettekstar.

Forsikra deg om at dokumentet har overskrifter. Du kan bruka dei førehandsdefinerte avsnittsstilane «Overskrift [1–10]». Du må setja opp eit nummereringsskjema til overskriftsstilane. Bruk Verktøy → Overskriftsnummerering.

  1. Vel objektet for å få ein bilettekst.

  2. Vel Set inn → Bilettekst.

  3. Vel ein biletteksttype frå Kategori-boksen og vel eit nummereringsskjema i Nummerering-boksen. Du kan skriva inn ien valfri bilettekst i boksen Tekst.

  4. Trykk på Val.

  5. I boksen Opp til nivå vel du disposisjonsnivået til overskriftsnummeret som skal visast før bilettekstnummeret.

  6. Skriv inn teiknet som skal visast mellom overskriftsnummera og bildetekstnummeret i Skiljeteikn-boksen og klikk sår OK.

  7. Klikk på OK i dialogvindauget Bilettekst.

Viss biletteksten alt er sett inn i dokumentet, høgreklikkar du på bilettekstnummeret, vel Rediger felt og skriv inn verdiar for Opp til nivå og Skiljeteikn.

tip

LibreOffice kan setja inn ein bilettekst automatisk når du set inn eit objekt, eit bilete eller ein tabell. Vel → LibreOffice Writer → Automatisk bilettekst.


Støtt oss!