Rekning på tvers av tabellar

Du kan utføra utrekningar som strekk seg over meir enn éin tabell i eit tekstdokument.

  1. Opna eit tekstdokument, set inn to tabellar, og skriv inn tal i nokre få celler i kvar tabell.

  2. Plasser skrivemerket i ei tom celle i éin av tabellane.

  3. Trykk på F2.

  4. Skriv inn funksjonen du vil utføra, for eksempel =SUM, på verktøylinja Formel.

  5. Trykk på ei celle i den store tabellen som inneheld eit tal, trykk på plussteiknet (+), og trykk deretter i ei anna celle som inneheld eit tal.

  6. Trykk på Enter.

Støtt oss!