Rekna ut avanserte formlar i tekstdokument

Du kan bruka førehandslaga funksjonar i ein formel og setja inn resultatet av utrekninga i eit tekstdokument.

For eksempel kan du gjera dette for å rekna ut gjennomsnittet av tre tal:

  1. Trykk på den staden i dokumentet der du vil setja inn formelen, og deretter F2.

  2. Trykk på knappen Formel og vel »Gjennomsnitt» frå lista Statistiske funksjonar.

  3. Skriv inn dei tre tala, skilde med loddrette strekar (|).

  4. Trykk Enter. Resultatet vert sett inn som eit felt i dokumentet.

Dobbeltklikk på feltet i dokumentet for å redigera formelen.

Støtt oss!