Leggja til unntak i lista over autorettingar

Du kan hindra autorettinga i å retta visse forkortingar eller ord som inneheld store og små bokstavar.

  1. Vel Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting og trykk på fana Unntak.

  2. Gjer éin av desse:

    Skriv inn forkortinga med punktum etter i boksen Forkortingar (ikkje stor bokstav etter punktum) og trykk på Ny.

    Skriv inn ordet i boksen Ord som byrjar med TO STore BOkstavar og trykk på Ny.

Tipsikon

For å fjerna ei automatisk retting eller fullføring snøgt, trykk + Z. Du legg då også ordet eller forkortinga du skreiv til i unntakslista i autorettingar.


Støtt oss!