Automatisk stavekontroll

LibreOffice kan automatisk kontrollera staving medan du skriv og streka under ord som kan vera feilstava med ein raud krøllstrek.

For å kontrollera stavinga automatisk medan du skriv

  1. Vel Verktøy → Automatisk stavekontroll.

  2. Høgreklikk på eit ord som er understreka med ein raud krøllstrek, og vel deretter eit av erstatningsorda som er føreslått i lista eller i undermenyen Autoretting.

Dersom du vel eit ord frå undermenyen Autoretting, vert ordet som er understreka og erstatningsordet automatisk lagt til i lista over autorettingar for det gjeldande språket. Vel Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting og klikk på fana Erstatt.

Du kan også leggja til det understreka ordet i den lokale ordlista ved å velja Legg til.

Slik ekskluderer du ord frå stavekontrollen

  1. Vel orda du vil fjerna.

  2. Trykk på språknamnet på statuslinja for å opna ein meny.

  3. Vel «Ingen (ikkje sjekk stavinga)».

Laga ei ny ordliste

Leggja til unntak i lista over autorettingar

Stave- og grammatikkontroll

Støtt oss!