Laga nummererte lister og punktlister medan du skriv

LibreOffice kan laga nummererte lister og punktlister automatisk medan du skriv.

Slå på automatisk nummerering og punktliste

  1. Vel Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting, trykk på fana Val og merk av for «Punktlister og nummererte lister».

  2. Vel Verktøy → Autoretting og sjå etter at Ved skriving er vald.

tip

Automatisk nummerering vert bruk berre på avsnitt formatert med avsnittsstilane «Standard avsnittsstil», «Brødtekst» og «Brødtekst, innrykt».


Laga ei nummer- eller punktliste medan du skriv

  1. Skriv 1., i., eller I. for å byrja ei nummerert liste. Skriv * eller – for å byrja ei punktliste. Du kan også skriva ein sluttparentes etter talet i staden for eit punktum, for eksempel 1) eller i).

  2. Lag eit mellomrom, skriv inn teksten og trykk deretter på Enter. Det neste talet eller punktet kjem då opp automatisk i det nye avsnittet.

  3. Trykk på Enter éin gong til for å avslutta lista.

Merknadsikon

Du kan starta ei nummerliste med kva tal som helst.


Endra disposisjonsnivået i nummererte lister og punktlister

Støtt oss!