Legg til i lista

Ta med merkte avsnitt, om dei er listeelement eller ei, som ein del av lista.

For å bruka denne funksjonen …

Choose Format → Lister - Legg til i liste.

Høgreklikk på eit avsnitt og vel Liste → Legg til i liste.

Klik på ikonet Legg til i liste på menylinja Punkt og nummerering.

Ikon Legg til i liste

Legg til i liste


Listemerkinga og formateringa av innrykk vert brukte på dei merkte avsnitta. Plasseringa av avsnitta i lista vert ikkje endra.

Legg dei påfølgjande listeoppføringane til den føregåande lista.

  1. Merk éi listeoppføring eller påfølgjande listeoppføringar. Byrja med den første oppføringa som du vil leggja til i lista som er like framføre.

  2. Høgreklikk kvar som helst i det merkte utvalet, vel så Liste → Legg til i liste.

tip

Bruk denne prosedyren for å slå saman to lister.


Legg dei merkte avsnitta til i lista

  1. Merk avsnitt, anten dei er i ei liste eller ikkje, som skal leggjast til ei liste.

    For å merkja fleire, trykk og hald nede Ctrl-tasten etter det første valet. Berre eitt teikn må veljast i kvart avsnitt som vert lagt til. Du kan sleppa opp Ctrl-tasten utan å mista merkingane, men må haldast nede kvar gong du klikkar i dokumentet for å halda på utvalet.

  2. Trykk og hald Ctrl-tasten, vel minst eitt teikn i lista, slepp deretter Ctrl-tasten.

  3. Gjer éin av desse:

note

Denne prosedyren verkar både på sorterte og usorterte lister.


Støtt oss!