Legg til i lista

Ta med merkte avsnitt, om dei er listeelement eller ei, som ein del av lista.

For å bruka denne funksjonen …

Choose Format → Lister - Legg til i liste.

Høgreklikk på eit avsnitt og vel Liste → Legg til i liste.

Klik på ikonet Legg til i liste på menylinja Punkt og nummerering.

Ikon Legg til i liste

Legg til i liste


Listemerkinga og formateringa av innrykk vert brukte på dei merkte avsnitta. Plasseringa av avsnitta i lista vert ikkje endra.

Legg dei merkte avsnitta til i lista

  1. Merk avsnitt, anten dei er i ei liste eller ikkje, som skal leggjast til ei liste.

    Skal du gjera fleire avmerkingar, hald nede tasten Ctrl etter den første merkinga. Du kan sleppa opp Ctrl-tasten utan å missa utvalet, men du må halde han nede om du skal merkja fleire.

  2. Hald nede Ctrl-tasten og sett markøren i lista.

  3. Gjer éin av desse:

note

Denne prosedyren verkar både på sorterte og usorterte lister.


Legg dei påfølgjande listeoppføringane til den føregåande lista.

  1. Merk éi listeoppføring eller påfølgjande listeoppføringar. Byrja med den første oppføringa som du vil leggja til i lista som er like framføre.

  2. Høgreklikk og vel Liste → Legg til i liste.

tip

Bruk denne prosedyren for å slå saman to lister.


Støtt oss!