Set inn botntekst

Viser botnteksten i HTML-dokumentet om dette er slått på under Format → Side → Botntekst.

Støtt oss!