Set inn topptekst

Viser toppteksten i HTML-dokumentet om dette er slått på i fana Format → Side → Topptekst.

Støtt oss!