Bilete og diagram

Viss knappen Bilete og diagramverktøylinja er slått på, vert ingen bilete viste – berre tomme rammer som plasshaldarar.

Ikon Bilete og diagram

Bilete og diagram

Støtt oss!