Tittel

Set inn eit felt med tittelen på dokumentet, henta frå dokumenteigenskapane. Dette feltet viser informasjonen som er skriven i Tittelfeltet under Fil → Eigenskapar → Skildring.

For å bruka denne funksjonen …

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#feldbefehltitel not found).


Dersom du vil setja inn eit anna dokument som eit felt, vel du Set inn → Felt → Fleire felt, slik at du kan setja inn eit felt og gjera dei innstillingane du vil i dialogvindauget Felt. Fana Dokumentinformasjon inneheld alle felta som vert viste i dokumenteigenskapane.

Støtt oss!