Tal på sider

Set inn eit felt med talet på sider i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#feldbefehlseitenanzahl not found).


Dersom du vil bruka ein annan nummereringsstil på sidetalet, vel du Set inn → Felt → Andre for å setja inn eit felt og gjera dei innstillingane du vil i dialogvindauget Felt. Du kan også endra format på feltet sett inn ved hjelp av kommandoen Sidenummer ved å velja Rediger → Felt.

Støtt oss!