Sidetal

Set inn det gjeldande sidetalet som eit felt der markøren er.Standard formatering er å bruka teiknstilen Sidenummer.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Felt → Sidenummer


Dersom du vil bruka eit anna format eller endra sidetalet, vel du Set inn → Felt → Andre, slik at du kan setja inn eit felt og gjera dei innstillingane du vil i dialogvindauget Felt. Du kan også redigera eit felt som er sett inn med funksjonen Sidetal ved å velja Rediger → Felt. For å få vita korleis du endrar sidetal, sjå rettleiinga for sidetal.

Støtt oss!