Dato

Set inn datoen i dag som eit felt. Standardformatet for datoar vert brukt, og datoen vert ikkje oppdatert automatisk.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Felt → DatoVel Set inn → Felt → Tal på siderVel Set inn → Felt → Tittel


Dersom du vil velja eit anna datoformat, eller at datoen skal oppdatera seg automatisk, vel du Set inn → Felt → Fleire felt slik at du kan setja inn eit felt og gjera dei innstillingane du vil i dialogvindauget Felt. Formatet på eit eksisterande datofelt kan endrast når som helst ved å velja Rediger → Felt.

Støtt oss!