Set inn

Verktøylinja inneheld funksjonar for å setja inn rammer, bilete, tabellar og andre objekt.

Du kan velja desse funksjonane:

Tabell

Set inn ein tabell i dokumentet. Du kan òg trykkja på pila, dra med musa for å velja talet på rader og kolonnar i tabellen og så trykkja i den siste cella.

Ikon

Tabell

Bolk

Set inn ein tekstbolk ved skrivemerket i dokumentet. Du kan også merkja ei tekstblokk og velja denne kommandoen for å laga ein bolk. Du kan nytta bolkar til å setja inn tekstblokker frå andre dokument, eller leggja til eigendefinerte spalteoppsett. Det er også mogleg å verna eller gøyma tekstblokker om eit vilkår er fylt.

Ikon Bolk

Bolk

Set inn ramme manuelt

Teiknar ei ramme der du dreg med musa i dokumentet. Trykk på pila ved sida av knappen for å velja kor mange spalter du vil ha med i ramma.

Ikon for innsetjing av ramme

Set inn ramme manuelt

Flytande ramme

Set inn ei flytande ramme i det gjeldande dokumentet. Flytande rammer vert brukte i HTML-dokument for å visa innhaldet i ei anna fil.

Ikon Flytande ramme

Flytande ramme

Set inn fotnote direkte

Set inn ei fotnote eller ei sluttnote i dokumentet. Noteteiknet vert set inn ved skrivemerket. Du kan velja om du vil bruka automatisk nummerering eller eit sjølvvald symbol.

Ikon

Set inn fotnote direkte

Set inn sluttnote direkte

Fotnotar vert sette inn nedst på kvar side, medan sluttnotar vert sette inn nedst på den siste sida i dokumentet.

Ikon

Set inn sluttnote direkte

Merknad

Set inn ein merknad der skrivemerket er plassert.

Bokmerke

Set inn eit bokmerke på markørposisjonen. Du kan seinare bruka dokumentstrukturen for å raskt hoppa til den merkte staden. I eit HTML-dokument vert bokmerke konverterte til anker som du kan gå til frå ei hyperkopling.

Ikon

Bokmerke

Fil

Set inn innhaldet av eit anna dokument i gjeldande dokument ved markøren.

Ikon

Tekst frå fil

Autotekst

Lag, rediger eller set inn autotekst. Du kan lagra formatert tekst, tekst med bilete, tabellar og felt som autotekst. Dersom du vil setja inn tekst effektivt, trykk snøggtasten for autotekst og så «F3».

Spesialteikn

Gjer at brukaren kan setja inn teikn frå eit område med symbol funne i dei installerte skrifttypane.

Ikon Spesialteikn

Spesialteikn

Set inn felt

Set inn eit felt der skrivemerket er plassert.

Ikon

Set inn felt

Kontrollelement

Ikonet Kontrollelement opnar ei verktøylinje med dei verktøya du treng for å laga eit interaktivt skjema.

Ikon Vel

Kontrollelement for skjema

Frå fil

Opnar eit dialogvindauge for val av filer for å setja inn eit bilete i det gjeldande dokumentet

Ikonet Bilete

Bilete

Lyd eller video

Set inn ei video- eller lydfil i dokumentet.

Lyd og video

Formel

Set inn ein formel i dokumentet.

Ikon formel

Formel

Diagram

Ikon Diagram

Diagram

OLE-objekt

Set inn eit OLE-objekt i dokumentet. OLE-objektet vert sett inn som eit lenkja eller eit innebygd objekt.

Ikon OLE-objekt

OLE-objekt

Set inn register

Set inn eit register eller ei innhaldsliste der skrivemerket er plassert.

Oppføring

Marker den valde teksten som ei register- eller innhaldslisteoppføring.

Ikon

Stikkord

Støtt oss!