Vel kor mange sider som skal visast på ein gong. Trykk på pila ved sida av knappen for å velja kor mange rader og kolonnar med sider som skal visast.

Ikon

Førehandsvis fleire sider

Etter at du har trykt på ikonet Førehandsvis fleire sider, vert dialogvindauget Fleire sider opna. Bruk dei to talboksane til å velja kor mange sider som skal visast.

Rader

Vel kor mange rader med sider som skal visast.

Kolonnar

Vel kor mange sider som skal visast i kolonnar.

Innstillingane du vel i dialogvindauget kan også veljast ved å bruka musa. Trykk på pila ved sida av ikonet Førehandsvis fleire sider. Vel deretter det talet på rader og kolonnar du ønskjer.

Støtt oss!