Ikon Førehandsvising av fleire sider

Vel kor mange sider som skal visast på ein gong. Trykk på pila ved sida av knappen for å velja kor mange rader og kolonnar med sider som skal visast.

Ikon Førehandsvising av Fleire sider

Førehandsvis fleire sider

Etter å ha trykt på ikonet Førehandsvising av fleire sider, flytt musepeikaren over så mange rader og kolonnar som du ønskjer.

Fleire val

Du kan også velja innstillingar ved å klikka Fleire val for å opna eit nytt dialogvindauge og deretter bruka dei to talboksane for å visa kor mange sider som skal visast.

Rader

Vel kor mange rader med sider som skal visast.

Kolonnar

Vel kor mange sider som skal visast i kolonnar.

Støtt oss!