Kombinert vising

Vis informasjon om det opne dokumentet.

Når skrivemerket er i ein namngjeven bolk, vert bolknamnet vist. Når 
skrivemerket er i ein tabell, vert namnet på tabellcella vist. Storleiken 
på objektet vert vist når du redigerer rammer eller teikneobjekt.

Når skrivemerket er plassert inni tekst, kan du dobbeltklikka på dette feltet for å opna dialogvindauget Felt. I dette vindauget kan du setja inn eit felt der skrivemerket er plassert. Når skrivemerket er plassert i ein tabell, vil eit dobbeltklikk på dette feltet opna dialogvindauget Tabellformat. Avhengig av kva objekt som er valt, kan du opna eit vindauge for redigering av ein bolk, eit bilete, ei flytande ramme, eit OLE-objekt, ei direkte nummerering eller plasseringa og storleiken til eit teikneobjekt.

Støtt oss!