Sidenummer

Sidetalet vert vist i dette feltet på statuslinja. Eit klikk opnar «Gå til side» du kan bruka for å hoppa rundt i dokumentet. Høgreklikk for å visa alle bokmerka i dokumentet. Ved å trykkja på eit bokmerke vert skrivemerket plassert der bokmerket står.

Den viste sida (x) og det totale talet på sider (y) er vist på forma 
Side x/y. Når du blar gjennom eit dokument med 
musa vert sidetalet vist når du slepp museknappen. Når du blar med 
rullefeltet til høgre vert sidetalet vist som eit tips. Formatet på 
sidenummerering er det same både på statuslinja og i rullefeltet.

Du kan slå Dokumentstruktur av og på ved å dobbeltklikka på 
sidetalfeltet.

For å gå til ei bestemt side, kan du skriva inn sidetalet i talboksen Side i 
dokumentstruktur og trykkja Enter.

Merknadsikon

Ved å trykkja snøggtastane Shift + + F5 byter du til innskriving av sidetal. Når du trykkjer Enter, vert skrivemerket flytt til den valde sida.


Støtt oss!