Flytt element ned med underpunkt

Flyttar eit listeavsnitt der markøren er plassert, saman med underelementa, etter neste listeavsnitt med same listenivå.

Flyttar ei nummerert overskrift der markøren er plassert, saman med alle underoverskrifter og tekst, bak den neste overskrifta på same disposisjonsnivå. Du kan også merkja og flytta meir enn éi liste, eitt avsnitt eller éi nummerert overskrift. Denne kommandoen er berre aktiv når markøren er i eit listeavsnitt eller ei nummerert overskrift.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Lister → Flytt element med underpunkt ned.

Frå verktøylinjer:

Ikon Flytt ned med underpunkt

Flytt element med underpunkt ned


Støtt oss!