Flytt element ned med underpunkt

Flyttar eit listeavsnitt der markøren er plassert og underpunkta som høyrer til, til neste listeavsnitt med same listenivå. Flyttar ei kapitteloverskrift der markøren er plassert og alle underoverskriftene og teksten til den neste overskrifta på same disposisjonsnivå.Du kan også merkja og flytta meir enn eitt listeavsnitt eller éi kapitteloverskrift. Denne kommandoen er slått på berre når markøren er plassert i eit listeavsnitt eller ei kapitteloverskrift.

Ikon Flytt ned med underpunkt

Flytt element med underpunkt ned

Støtt oss!