Flytt element med underpunkt opp

Flyttar listeavsnittet og dei underpunkta som høyrer til, til før førre listeavsnitt med same listenivå. Flytter kapitteloverskrifta der markøren er plassert, og alle underoverskriftene og teksten til før den førre overskrifta på same disposisjonsnivå. Du kan også merkja og flytta meir enn eitt listeavsnitt eller ei kapitteloverskrift. Denne kommandoen er slått på berre når markøren er plassert i eit listeavsnitt eller ei kapitteloverskrift.

Ikon Flytt opp med underpunkt

Flytt element med underpunkt opp

Støtt oss!