Eitt nivå opp med underpunkt

Flyttar eit avsnitt med underpunkt opp eitt nivå. Dette er berre synleg når skrivemerket står inni nummerert eller punktmerkt tekst.

Ikon

Eitt nivå opp med underpunkt

Støtt oss!