Auk disposisjonsnivået, med underpunkt

Flyttar lista i eit listeavsnitt der markøren er plassert og underpunkta opp eitt nivå. Fleire listeavsnitt kan veljast. Flyttar disposisjonsnivået for ei nummerert overskrift der markøren er plassert og alle underoverskriftene oppover eitt disposisjonsnivå. Denne kommandoen er berre aktiv når markøren er i eit listeavsnitt eller ei nummerert overskrift.

Ikon Auk disposisjonsnivået, med underpunkt

Flytt disposisjonsnivået eitt nivå opp, med underpunkt

Støtt oss!