Eitt nivå ned med underpunkt

Senker listenivået for listeavsnittet der markøren er plassert, og underelementa, til neste listenivå.

Fleire listeavsnitt kan velgjast. Senker disposisjonsnivået for ei nummerert overskrift der markøren er plassert, og alle underoverskriftene til neste disposisjonsnivå. Denne kommandoen er berre aktiv når markøren er i eit listeavsnitt eller i ei nummerert overskrift.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Lister → Senk disposisjonsnivået eitt nivå ned, med underpunkt.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Eitt nivå ned med underpunkt i menyen Heim i fana Heim .

Frå verktøylinjer:

Ikon Senker disposisjonsnivået, med underpunkta

Senk disposisjonsnivået eitt nivå ned, med underpunkt


Støtt oss!