Eitt nivå ned med underpunkt

Senker lista over eit listeavsnitt der markøren er plassert, og underpunkta til neste listenivå. Fleire listeavsnitt kan merkjast. Senker disposisjonsnivået for ei kapitteloverskrift markøren er plassert i og alle underoverskriftene til neste disposisjonsnivå. Denne kommandoen er slått på berre når markøren er plassert i eit listeavsnitt eller ei kapitteloverskrift.

Ikon Senker disposisjonsnivået, med underpunkta

Senk disposisjonsnivået eitt nivå ned, med underpunkt

Støtt oss!