Inga liste

Slår av nummereringa eller punktmerkinga i det gjeldande eller dei merkte avsnitta.

Ikon Inga liste

Inga liste

tip

For å fjerna punkt eller nummerering men bevara innrykkinga, set markøren ved byrjinga av eit avsnitt og trykkrettetasten (Backspace).


Støtt oss!