Inga liste

Slår av nummereringa eller punktmerkinga i det gjeldande eller dei merkte avsnitta.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Lister → Inga liste.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Lister → Inga liste.

Frå verktøylinjer:

Ikon Inga liste

Inga liste

Frå tastaturet:

+ Shift + F12

Frå sidepanelet:

Trykk på Inga liste i fana Avsnitt i Sidepanelet.


tip

For å fjerna punkt eller nummerering men bevara innrykkinga, set markøren ved byrjinga av eit avsnitt og trykkrettetasten (Backspace).


Støtt oss!