Sum

Slå på sum-funksjonen. Merk at skrivemerket må vera i cella der du vil at summen skal dukka opp.

LibreOffice kjenner igjen celleområdet for sumeringsfunksjonen så lenge cellene er fylt med tal. Før du skriv inn dataa, må du velja Tabell → Talgjenkjenning for å slå påe denne funksjonen.

Vel Bruk for å godta summeringsformelen på tekstlinja.

Ikon

Sum

Støtt oss!