Tabell: variabel

Viss denne modusen er på, vil endringar i ei rad og/eller ein kolonne påverka storleiken på heile tabellen.

Icon Tabell: variabel

Tabell: variabel

Støtt oss!