Tabell: fast, proporsjonal

Viss denne modusen er på, vil endringar i rada og/eller kolonnen påverka heile tabellen.

ikon Tabell: fast, proporsjonal

Tabell: fast, proporsjonal

Støtt oss!