Tabell: fast

Viss denne modusen er på, vil endringar i ei rad og/eller ein kolonne berre påverka naboradene og -kolonnane.

Ikon Tabell: fast

Tabell: fast

Støtt oss!