Slå sortert liste av/på

Legg til eller fjernar nummerering frå dei merkte avsnitta.

For å definera nummereringsformatet, vel Format → Punkt og nummerering. For å visa linja Punkt og nummerering, vel Vis → Verktøylinjer → Punkt og nummerering.

note

Ikkje alle innstillingane for punkt og nummerering er tilgjengelege når 
du er i 
vevoppsett.


Ikon Slå sortert liste av/på

Slå sortert liste av/på

Støtt oss!