Slå sortert liste av/på

Legg til eller fjern nummerering for dei valde avsnitta. Vel Format → Punkt og nummerering for å velja nummereringsformat. For å visa verktøylinja Punkt 
og nummerering, vel Vis → Verktøylinjer → Punkt og nummerering.

note

Ikkje alle innstillingane for punkt og nummerering er tilgjengelege når 
du er i 
vevoppsett.


Ikon Slå sortert liste av/på

Slå sortert liste av/på

Støtt oss!