Tittelside

Opnar eit dialogvindauge der du kan utforma ei tittelside.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Tittelside.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Tittelside.

Vel Utforming → Tittelside.

Frå verktøylinjer:

Ikon Tittelside

Tittelside


Lag tittelsider

Gjer om eksisterande sider til tittelsider

Endrar den gjeldande sidestilen til Førsteside og sidene etter til Standard sidestil. Stilane Første side og Standard sidestil er automatiske stilar i LibreOffice.

Set inn nye tittelsider

Dette vil setja inn eit sideskift og endra den gjeldande sidestilen til Førsteside. Dei neste sidene får Standard sidestil.

Tal på tittelsider

Set talet på tittelsider som skal setjast inn.

Set tittelsider på:

Dokumentstart

Tittelsidene vert sette inn før første side i dokumentet.

Side

Tittelsidene er sette inn på sida som er gjeve med gjeldande nummerering.

Sidenummerering

Tilbakestill sidenummereringa etter tittelsidene

Når dette er merkt av, stoppar du sideantalet for den gjeldande nummereringa og byrjar nummereringa på nytt etter den siste tittelsida som vart sett inn.

Sidetal

Set sidenummeret til sida etter siste tittelside.

Set sidenummeret for første tittelside

Når dette er merket av, set du sidetalet for den første tittelsida som er sett inn.

Sidetal

Set inn sidenummeret for den første tittelsida.

Rediger sideeigenskapar

Stil

Vel sidestilen frå dei tilgjengelege sidestilane i dokumentet.

Rediger

Trykk for å redigera sidestilen.

Støtt oss!