Merkingsmodus

Vel merkingsmodus frå undermenyen; Standard- eller blokkområde-modus.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Rediger → Markeringsmodus

Frå statuslinja:

Trykk på området Utval.


I standard merkingsmodus kan du merka tekst som går over fleire linjer. Linjeslutteikn vert også tatt med.

I blokkområdemodus kan du merka ei rektangulær blokk med tekst.

Støtt oss!