Vern dokument

Slår skrivevernet for felt og bokmerke i dokumentet av eller på.

warning

Vernet er ikkje meint å vera eit tryggingsvern av innhaldet, men som eit vern mot uønskte endringar.


For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Vern dokument → Vern felt .

Vel Verktøy → Vern dokument → Vern bokmerke .


Vern felt

Slår skrivevernet for felt av og på. Når denne er slått på, kan feltet ikkje redigerast eller slettast.

Vern bokmerke

Slår skrivevernet for bokmerke av og på. Når denne er slått på, kan du ikkje gje bokmerket nytt namn eller sletta det.

Støtt oss!