Disposisjonsfalding

G√łym og vis alt innhaldet i overskrifter, alts√• ogs√• tekst, bilete, tabellar, rammer, former og tekstboksar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel ‚Üí LibreOffice Writer/Web) ‚Üí Vis og merk avkryssingsfeltet Vis knappen ¬ęSynleggjer _disposisjonsinnhaldet¬Ľ.

Opna vindauget for dokumentstruktur (F5) og vis elementet Overskrifter. Hald musepeikaren over ei overskrift og h√łgreklikk for √• opna sprettoppmenyen. Vel menyen Disposisjonsfalding.


Bruk denne funksjonen for √• velja √• g√łyma eller visa innhaldet under alle avsnitta som har eit disposisjonsniv√• h√łgare enn null, som oftast overskrifter. I store dokument kan du s√•leis rask rulla til den staden du vil redigera eller lesa.

Bruk av disposisjonsfalding med dokumentstrukturen

Alle kommandoane til disposisjonsfalding vert viste i sprettoppmenyen for Overskrift. Opna sprettoppmenyen for ei overskrift (h√łgreklikk) og vel Disposisjonsfalding.

Overskriftsikon

Overskriftsikon

Fall alle

G√łymer alt innhaldet for den valde overskrifta og underoverskriftene for denne. Likestilte disposisjonsoverskrifter med same niv√• vert ikkje g√łymde. Viss denne vert brukt p√• hovudoverskrifter i dokumentvindauget, vert berre dokumentoverskriftene viste.

Fall ut alle

Innhaldet i overskrifter og underoverskriftene deira vert vist i dokumentområdet. Viss det vert brukt på hovudoverskrifter i dokumentstrukturen, vert heile dokumentet vist.

Slå av/på

Slår disposisjonsfaldinga for det valde elementet av og på.

Bruk av disposisjonsfalding med musa

Over ei overskrift

Trykk på -tasten og sett musepeikaren over ei overskrift. Ei pil i den venstre margen gjev eit synleg stikkord.

Når biletet på musepeikaren skifter til ei hand, er desse vala moglege:

Piler i venstre marg

Set musemark√łren i den venstre margen like ved ei overskrift. Det kjem fram piler viss innhaldet er synleg.

Lagring av dokumentet sin disposisjonsfaldning-status

Dokument som vert lagra i Open Document Format (.odt) vil behalda dei gjeldande innstillingane for g√łymd og vist innhald d√• dei vart lagra.

note

Innhaldet i dokumentet vert ikkje påverka av innstillingane for faldingar.


Utskriving og eksport til PDF med innhald i disposisjonsfaldinga

For √• skriva ut eller eksportera heile dokumentet, set du p√• f√łrehand disposisjonsfaldinga til Fall ut alle.

warning

Falda disposisjonsindhald vert ikkje skrive ut eller eksportert til PDF.


St√łtt oss!