Vel adresseliste

Vel adresselista du vil bruka til brevfletting og trykk OK.

Legg til

Vel kva databasefil som inneheld dei adressene du vil bruka som adresselista. Dersom fila inneheld fleire enn éin tabell, vert dialogvindauget Vel tabell vist.

Opprett

Opna dialogvindauget Ny adresseliste, der du kan laga ei ny adresseliste.

Filter

Opna dialogvindauget Standardfilter, der du kan leggja til filter på adresselista for å visa berre dei mottakarane du vil sjå.

Rediger

Opnar dialogvindauget Ny adresseliste, der du kan redigera den valde adresselista.

Byt tabell

Opna dialogvindauget Vel tabell, der du kan velja ein annan tabell som skal brukast til brevfletting.

Støtt oss!