Lagra fletta dokument

Lagra utskrifta frå brevflettinga til fil.

Innstillingar for lagra som

Lagra som eit enkelt stort dokument

Lagra det fletta dokumentet som ei enkelt fil.

Lagra som einskilde dokument

Lagra det fletta dokumentet som ei eiga fil for kvar mottakar. Dokumentfilene får namn ut frå det namnet du skriv inn, følgd av ein understrek og nummeret til dataposten.

Frå

Vel ei rekkje datapostar frå postnummeret i Frå-feltet opp til postnummeret i Til-feltet.

Frå

Skriv inn nummeret på den første posten som skal takast med i brevflettinga.

Til

Skriv inn nummeret på den siste posten som skal takast med i brevflettinga.

Lagra dokumenta

Lagrar dokumenta.

Støtt oss!