Skriv ut fletta dokument

Skriv ut for alle eller nokre mottakarar.

Skrivaroppsett

Skrivar

Vel skrivaren

Eigenskapar

Endra skrivaroppsettet.

Skriv postar

Skriv ut alle dokumenta

Skriv ut dokumenta til alle mottakarane.

Frå

Vel ei rekkje datapostar frå postnummeret i Frå-feltet opp til postnummeret i Til-feltet.

Frå

Skriv inn nummeret på den første posten som skal takast med i brevflettinga.

Til

Skriv inn nummeret på den siste posten som skal takast med i brevflettinga.

Skriv ut dokumenta

Skriv ut brevflettingsdokumenta.

Støtt oss!