Ny adresseblokk eller rediger adresseblokk

Vert brukt for å bestemma plasseringa av adressedatafelta i ei adresseblokk i eit brevflettings-dokument

Adresseelement

Vel eit adressefelt og dra feltet over til den andre lista.

>

Legg det valde feltet frå adresseelementlista til i den andre lista. Du kan leggja til det same feltet fleire enn éin gong.

<

Fjernar det merkte feltet frå lista til høgre.

Dra adresseelementa hit

Still opp felta ved å dra dei med musa eller ved å bruka pilknappane.

Førehandsvising

Førehandsvis den første databaseposten med det noverande helsingsoppsettet.

(Pilknappar)

Vel eit element i lista og trykk på ein piltast for å flytta det.

Støtt oss!